สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการ สัมมนาคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30-กรกฏาคม-2563
uniserv cmu

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ สัมมนาคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่