สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการ 2019 China-Thailand Community-based Pro-poor Tourism Project Field Visit Summer Camp

30-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ 2019 China-Thailand Community-based Pro-poor Tourism Project Field Visit Summer Camp ให้กับนักศึกษาจาก Guilin Tourism University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ร่มบ่อสร้าง บ้านข้างวัด แม่กำปอง น้ำพุร้อนสันกำแพง เพื่อออกแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จีน-ไทย โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการเป็นผู้ดำเนินโครงการ