สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดพิธีเปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2562

28-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดพิธีเปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ (ชั้น 1) อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)