สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และนำบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมกันถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

15-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และนำบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมกันถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสมหามงคลนี้ สำนักบริการวิชาการได้จัดกิจกรรม โดยพร้อมใจแต่งกายเสื้อสีเหลืองและร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ไทยอันทรงคุณค่า เนื่องจากเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10
ต่อจากนั้น บุคลากรสำนักบริการวิชาการได้ร่วมกันปลูกต้นไทรญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้โดยรอบอาคารและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโอกาสวันพืชมงคลอีกด้วย