สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

The 19th AUN & 8th ASEAN+3 Educational Forum & Young Speakers’ Contest Theme: Social Sustainability in ASEAN+3: The Challenges of Inclusive Growth

12-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

The opening ceremony of The 19th AUN & 8th ASEAN+3 Educational Forum & Young Speakers’ Contest
Theme: Social Sustainability in ASEAN+3: The Challenges of Inclusive Growth 10th - 14th June 2019
Chiang Mai University at UNISERV CMU