สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

The 8th ASEAN Student Leaders Forum (ASLF) & The 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020 “Environment Sustainability as a Culture : Pre

6-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด The 8th ASEAN Student Leaders Forum (ASLF) & The 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020 “Environment Sustainability as a Culture : Preparing Student Leader for the Green Era” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาของประเทศสมาชิก และการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563