สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

The Opening Ceremony & Student Orientation English Language and Cultural Tour Program of UNISERV CMU

18-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

The Opening Ceremony & Student Orientation English Language and Cultural Tour Program of UNISERV CMU - Jiujiang University at Green Nimman CMU Residence, UNISERV CMU