สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

The Winner จัดติวหนังสือ

2-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 The Winner จัดติวหนังสือ โดยมีผู้เข้าร่วม 900 คน ณ ห้องประชุมทองกวาว (ชั้น 2) อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)