สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

UNISERV CMU เชิญชวนสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม (หมดเขต 30 มิย.2563)

17-มิถุนายน-2563
uniserv cmu

*Re skill การเขียนหนังสือราชการ & การเขียนรายงานการประชุมฯ ( รูปแบบของหนังสือราชการ เทคนิคการใช้ภาษาไทยที่ถกต้อง ข้อควรระวัง : Do&Don't การเขียนหนังสือราชการกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ณ์ที่ดีของหน่วยงาน เทคนิคการจดรายงานการประชุม และเทคนิคต่างๆ อีกมากมาย)*

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป สมัครเข้าฝึกอบรม "หลักสูตร หลักการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม" ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,400 บาท (ค่าใช้จ่ายสามารถเบิกได้ตามระเบียบหน่วยงาน)

ดูรายละเอียด Course Outline เพิ่มเติมได้ที่ http://www.uniserv.cmu.ac.th หรือ สมัคร Online ได้ที่ https://forms.gle/9bUV8MVTCUj9MDF38
โทรศัพท์ 053-842874-5 รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (รับจำนวนจำกัด)

ดาวน์โหลดไฟล์