ฝ่ายวิชาการและวิจัย


Mrs.Orakarn Chaiya
Mrs.Orakarn Chaiya
Head of UNISERV Academic & Research Section
cmu mail: orakarn.c@cmu.ac.th Tel. 053-942875

 

Mr.Rutjanayukhan  JinnaTham

Mr.Rutjanayukhan JinnaTham
UNISERV Staff
cmu mail: rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
Tel. 053-942874

 

Ms.Usa Yasit

Ms.Usa Yasit
UNISERV Staff
cmu mail: usa.yasid@cmu.ac.th
Tel..053-942872

 

Ms.Sirirat  Chanayeat

Ms.Sirirat Chanayeat
UNISERV Staff
cmu mail: sirirat.c@cmu.ac.th

 

Mr.Montree  Wongmai

Mr.Montree Wongmai
UNISERV Staff
cmu mail: montree.w@cmu.ac.th

 

Ms.Oomjai  Utsar

Ms.Oomjai Utsar
UNISERV Staff
cmu mail: aomjai.utsar@cmu.ac.th

 

Mr.Nattapong Kamgom

Mr.Nattapong Kamgom
UNISERV Staff
cmu mail: nuttapong.kh@cmu.ac.th h