ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวชินารมย์ วรรณวงศ์
Ms.Chinarom Wannawongs
Head Of Business Development Section
cmu mail: chinarom.w@cmu.ac.th Tel. 053-942857

 

นายภาคิน คำสุรินทร์

Mr.Pakin kumsurin
University Staff
cmu mail: pakin.k@cmu.ac.th
Tel. 053-942857

 

นายอภิรักษ์ อินทารส

Mr.Apirak Intaros
Technician
cmu mail: apirak.i@cmu.ac.th Tel. 053-942857