สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ (วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563)

17-ธันวาคม-2563

ดาวน์โหลดไฟล์