สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skill Development)

23-ธันวาคม-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skill Development) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใต้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวิถีชีวิต ที่จะต้องปรับการวางกลยุทธ์ วิธีการและการดำเนินการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่