สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมรับใช้สังคม เพื่อลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

28-มกราคม-2564
uniserv cmu

ฝุ่นควันในเชียงใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

สำนักบริการวิชาการ ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในกิจกรรมรับใช้สังคม เพื่อลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้มีจิดศรัทธาร่วมรณรงค้งดกิจกรรมการเผา หรือ

บริจาคงบประมาณ / สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อควบคุมการเผาและป้องกันการเกิดไฟป่า ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสุขภาวะของคนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง