สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าพบและขอพรจาก อดีตผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

28-มกราคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีมบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เข้าพบและขอพรจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่