สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

จัดกิจกรรม สร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อผู้พิการทางสายตา Digital Marketing to the Blind by GSB 8

2-เมษายน-2564
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่พิจารณาใช้บริการห้องประชุมอินทนิล กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ เพื่อจัดกิจกรรม "สร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อผู้พิการทางสายตา"

Digital Marketing to the Blind by GSB 8 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564