สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) พนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา

22-กันยายน-2564

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท  รับสมัครถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์