สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โรงเรียนอนุบาลสวนน้อยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่

10-พฤษภาคม-2565
uniserv cmu

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์