สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างโถงชั้น๑ สำนักบริการวิชาการ

29-สิงหาคม-2565

ดาวน์โหลดไฟล์