สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีมอบวุฒิบัตรและอำลาสถาบันนักเรียนชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2565

21-มีนาคม-2566
uniserv cmu

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อยจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและอำลาสถาบันนักเรียนชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่