วันที่: 18 ก.ค. 2561

* คลิกที่ไอคอน 24Hrs Display เพื่อแสดงรายการแบบ 24 ชั่วโมง
* ท่านสามารถคลิกที่รูปรถเพื่อดูรุปใหญ่
« July 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
August 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 
Time/Resource
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นค-9124
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1440
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1916
รถตู้ MITSUBISHI L-300/ชม.ย-2144
รถกระบะ Toyota VIGO/ชม.กว-5205
รถกระบะ 4WD Toyota/ชม.กห-2218
8:00
           
8:30
    8:30 - 16:00[Exceed]

ผู้จอง:
นายภัทรดนัย ศึกษา

สถานที่ไป:
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

คนขับรถ:

เบอร์โทร:
     
9:00
      9:00 - 12:00

ผู้จอง:
นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ

สถานที่ไป:
กาดหลวงและกาดคำเที่ยง

คนขับรถ:
นายวิษณุ หงษ์สุวรรณ์
เบอร์โทร: 086-9249039
 
9:30
       
10:00
       
10:30
       
11:00
       
11:30
       
12:00
12:00 - 22:00[Exceed]

ผู้จอง:
นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน

สถานที่ไป:
สนามบิน - โรงแรมที่พักตามรายการ

คนขับรถ:
นายทองอยู่ ศรีบัวตุ้ย
เบอร์โทร: 083-5726581
       
12:30
       
13:00
      13:00 - 14:00

ผู้จอง:
นายหนึ่งภิวัฒน์ สุขใส

สถานที่ไป:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คนขับรถ:

เบอร์โทร:
13:30
  13:30 - 16:30

ผู้จอง:
นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน

สถานที่ไป:
มช.

คนขับรถ:
นายวิษณุ หงษ์สุวรรณ์
เบอร์โทร: 086-9249039
13:30 - 14:00

ผู้จอง:
นางสาวอุษา ยาสิทธิ์

สถานที่ไป:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คนขับรถ:
นายวิษณุ หงษ์สุวรรณ์
เบอร์โทร: 086-9249039
14:00
    14:00 - 15:30

ผู้จอง:
นางสาวพรทิพย์ กล้าสันเทียะ

สถานที่ไป:
ตลาดต้นพะยอม

คนขับรถ:
นายวีระพงษ์ บุญมี
เบอร์โทร: 089-5523238
14:30
   
15:00
   
15:30
     
16:00
     
16:30
       
17:00
       
17:30