วันที่: 2 ก.ค. 2561

* คลิกที่ไอคอน 24Hrs Display เพื่อแสดงรายการแบบ 24 ชั่วโมง
* ท่านสามารถคลิกที่รูปรถเพื่อดูรุปใหญ่
« July 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
August 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 
Time/Resource
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นค-9124
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1440
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1916
รถตู้ MITSUBISHI L-300/ชม.ย-2144
รถกระบะ Toyota VIGO/ชม.กว-5205
รถกระบะ 4WD Toyota/ชม.กห-2218
8:00
           
8:30
           
9:00
           
9:30
           
10:00
        10:00 - 13:00

ผู้จอง:
นายนิคม หล้าอินเชื้อ

สถานที่ไป:
ตลาดคำเที่ยง

คนขับรถ:
นายทองอยู่ ศรีบัวตุ้ย
เบอร์โทร: 083-5726581
10:00 - 11:00

ผู้จอง:
นางสาวอุษา ยาสิทธิ์

สถานที่ไป:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คนขับรถ:
นายวิษณุ หงษ์สุวรรณ์
เบอร์โทร: 086-9249039
10:30
       
11:00
         
11:30
         
12:00
         
12:30
         
13:00
           
13:30
      13:30 - 16:30

ผู้จอง:
นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน

สถานที่ไป:
มช.

คนขับรถ:
นายวิษณุ หงษ์สุวรรณ์
เบอร์โทร: 086-9249039
   
14:00
         
14:30
      14:30 - 16:30

ผู้จอง:
ณัฐพงศ์ คำกลม

สถานที่ไป:
ร้านผ้าฝ้ายพิมพร

คนขับรถ:
นายเศรษฐสันติ์ จันทมงคล
เบอร์โทร: 089-8543078
 
15:00
       
15:30
15:30 - 16:30

ผู้จอง:
นายอภิรักษ์ อินทารส

สถานที่ไป:
ห้องประชุม40ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

คนขับรถ:
นายทองอยู่ ศรีบัวตุ้ย
เบอร์โทร: 083-5726581
     
16:00
     
16:30
           
17:00
           
17:30