สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ระบบลงทะเบียนหลักสูตรการอบรม (E-Service Register)


ดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดหลักสูตรการอาชีวศึกษา 2565 (Vocational Courses) ดาวน์โหลด
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2566 (พ.ค. - ส.ค. 66) ดาวน์โหลด
รายละเอียดหลักสูตรโครงการฝึกอบรมประจำปี 2566 (พ.ค. - ส.ค. 66) ดาวน์โหลด
หลักสูตร "Work อย่างไร ไม่เสี่ยงภัยออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)" By UNISERV CMU ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมการระบบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ดาวน์โหลด