ระบบลงทะเบียนหลักสูตรการอบรม (E-Service Register)


ดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปี พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
รายละเอียดหลักสูตรการอาชีวศึกษา 2565 (Vocational Courses) ดาวน์โหลด
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2566 (พ.ค. - ส.ค. 66) ดาวน์โหลด
รายละเอียดหลักสูตรโครงการฝึกอบรมประจำปี 2566 (พ.ค. - ส.ค. 66) ดาวน์โหลด
หลักสูตร "Work อย่างไร ไม่เสี่ยงภัยออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)" By UNISERV CMU ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมการระบบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ดาวน์โหลด