สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

หลักสูตรการอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์
ขอเลื่อนการจัดการฝึกอบรม Public 2564 ดาวน์โหลด
Bowing ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ COVID19 ดาวน์โหลด
Digital Literacy ดาวน์โหลด
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี2564 ดาวน์โหลด
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมการระบบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ดาวน์โหลด
อบรมภาษีที่ดิน ดาวน์โหลด