สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๕๕ ปี

28-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

คุณนิคม หล้าอินเชื้อ รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป นำพนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่