กิจกรรม EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking

31-ตุลาคม-2565
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “สอนศิษย์ให้คิดสูง” Computational & Higher-Order Thinking ภายใต้โครงการ EdSociate: การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษาสำหรับครู - อาจารย์ไทย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมรับรอง2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ ขอขอบคุณ EdSociate CMU School of Lifelong Education วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พิจารณาใช้บริการห้องประชุมและอุปกรณ์บริการเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่