พิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการ The 1 st Seminar on Chinese-Thai Traditional Medicine 2023

20-พฤศจิกายน-2566
uniserv cmu

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและประธานในพิธีเปิด "สัมมนาทางวิชาการ The 1 st Seminar on Chinese-Thai Traditional Medicine 2023" ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแพทย์เหวินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยด้านแพทย์ทางเลือกร่วมกับสองมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อขยายกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในการจัดการสัมมนาร่วมด้านการแพทย์ ทางเลือก สมุนไพร และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทย์เหวินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thai Traditional Chinese Medicine Association โดยมี คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา คณะ วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจทั่วไป และ จากมหาวิทยาลัยแพทย์เหวินโจว จำนวน 70 คน จัดการประชุมระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/uVCUA