สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายบริการวิชาการ


ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ (เชน)
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
053-942875
krith.k@cmu.ac.th

นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม (รุจน์)
พนักงานปฏิบัติงาน รักษาการแทนหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
นางสาวอุษา ยาสิทธิ์ (ษา)
พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างานที่ปรึกษาและประเมินผล
053-942872
usa.yasid@cmu.ac.th
นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ (อิ๋ว)
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942865
sirirat.c@cmu.ac.th
นายมนตรี วงค์ใหม่ (โอเปิ้ล)
พนักงานปฏิบัติงาน
053-94274
montree.w@cmu.ac.th
นายณัฐพงศ์ คำกลม (เอดดี้)
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942875
nuttapong.kh@cmu.ac.th
นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ (บุ๋มบิ๋ม)
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942865
Phatthararat.wiang@cmu.ac.th