สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายบริการวิชาการ


ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ (เชน)
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
053-942875
krith.k@cmu.ac.th

นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม (รุจน์)
พนักงานปฏิบัติงาน รักษาการแทนหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ (บุ๋มบิ๋ม)
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942865
Phatthararat.wiang@cmu.ac.th
นางสาวกมลลักษณ์ แสนพรม
พนักงานปฏิบัติงาน
kamolluk.s@cmu.ac.th
นางสาวธัญนันท์ มานะ
พนักงานปฏิบัติงาน
Thunyanan.m@cmu.ac.th
นายกรกฎ สันติสุรัตน์
พนักงานปฏิบัติงาน
korakot.s@cmu.ac.th