สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
053942871
rien.l@cmu.ac.th