สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าพบตัวแทนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และคณะวิจิตรศิลป์ เรื่องการนำนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัย Guangxi Arts มาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิท

8-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำศาสตราจารย์ He Qingxin คณบดีคณะ College of Film, Television and Media, Guangxi Arts University เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ เรื่องการนำนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัย Guangxi Arts มาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่