สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เจรจาเตรียมการจัดงานบรรยายภายใต้หัวข้อ "The World Peace Diet"

8-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

ฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมต้อนรับ ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ก่อตั้งและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมมังสวิรัติไทย และ Associate Professor Thomas F. Radzienda, President of Thailand Vegerarian Association Chiang Mai และเจรจาเตรียมการจัดงานบรรยายภายใต้หัวข้อ "The World Peace Diet" ซึ่งเกี่ยวกับขบวนการสันติภาพโลกด้วยอาหาร ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป โดยมี Dr. Will Tuttle Bibiography เป็นผู้บรรยายพร้อมมีล่ามเป็นภาษาไทย

การบรรยายนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่