สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมครูอาสาสมัครจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือ

13-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

องศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ/ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย เข้าร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมครูอาสาสมัครจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 ห้องประชุมชั้น 2 โดยมี ท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และท่าน Wang Huichung ผู้แทนสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย และผู้บริหารโรงเรียนในเครือความร่วมมือ สถาบันขงจื่อ มช. เข้าร่วมงานในครั้งนี้