สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Business school of Guangxi University

13-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Business school of Guangxi University จำนวน 52 คน โดยเช้าวันนี้ รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Business School of Guangxi University MBA Student Exchange Program รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม-21 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่