สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สำรวจตลาดใหม่และประชาสัมพันธ์ส่วนงาน ในงาน JASSO

28-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางอรกานต์ ไขยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและที่ปรึกษา นำทีมพัฒนาธุรกิจ ออกสำรวจตลาดใหม่และประชาสัมพันธ์ส่วนงาน
ในงาน JASSO ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ (One Nimman)