สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนาและสถานประกอบการ

28-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนาและสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนา