สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการ Thai Language for Chuxiong Normal University

2-กันยายน-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางไปต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย CHUXIONG NORMAL UNIVERSITY จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 27 คน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และเปิดโครงการ Thai Language for Chuxiong Normal University ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Chuxiong Normal University จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 26 คน  ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562