สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโตเกียวจำนวน 6 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการ I CAN JAPAN

2-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เดินทางไปต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโตเกียวจำนวน 6 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการ I CAN JAPAN ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และได้จัดพิธีเปิดโครงการ I CAN JAPAN - CMU PROGRAM ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโตเกียว จากประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี ณ ห้องเรียน 102 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่