สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีปิดโครงการ I CAN JAPAN - CMU PROGRAM 2019

9-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปิดโครงการ I CAN JAPAN - CMU PROGRAM 2019 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโอซาก้า จากประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวปิดพิธี หลังจากนั้น นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องเรียน 102 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่