สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีเปิดโครงการ GXU-CMU MBA Exchange Program 2019

9-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ GXU-CMU MBA Exchange Program 2019 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจาก Business school of Guangxi University ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน จำนวน 23 คนโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมเลวิว เชียงใหม่