สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมการพัฒนาครูสอนภาษาจีนชาวไทยเขตพื้นที่ภาคเหนือ

17-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้ร่วมประชุมการพัฒนาครูสอนภาษาจีนชาวไทยเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ ภัตตาคารตูลู่ เชียงใหม่ จัดโดย สถานกงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ไประจำประเทศไทย มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ท่านกงสุลใหญ่เหริน ยี่ เชิง และกงสุล ฉวี่ เซี่ยน ผู้แทนจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือ ฯลฯ

การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูสอนภาษาจีนชาวไทยเขตพื้นที่ภาคเหนือ แผนพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2+2 และปริญญาโท 1+1 สำหรับครูสอนภาษาจีนเขตภาคเหนือ และกลไกการพัฒนาครูสอนภาษาจีนเขตภาคเหนือในระยะยาว