สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมโครงการทำของชำร่วยจากวัสดุเหลือใช้ (สบู่กากกาแฟ)

17-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 สำนักบริการวิชาการตระหนักถึง การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน วันนี้เวลา 10.00 น เจ้าหน้าที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการทำของชำร่วยจากวัสดุเหลือใช้ (สบู่กากกาแฟ)