สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคเหนือ

19-กันยายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคเหนือ

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ภาคเหนือ มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนัก ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการฯ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ร่่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 สถาบัน ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2)มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 3)มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 4)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 5)มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 6)มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 7)มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหารือแนวทางความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดประชุม คบอ. สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2562 ในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งทาง คบอ. ได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ