สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ Reinventing 2565 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17-ธันวาคม-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ Reinventing 2565 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่