สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563

18-ธันวาคม-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่