การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

22-ธันวาคม-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" ซึ่งจัดโดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร เช่น นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ดร.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการอำนายการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ