สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

22-ธันวาคม-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร. เกษมสันต์ วีระกุล กรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ การศึกษา วิจัย อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร การจัดสหกิจศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการ โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv CMU) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ โดยมี รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่