สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าพบหน่วยงานท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อสวัสดีปีใหม่และนำเสนอโครงการเพื่อทำความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกัน

25-ธันวาคม-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ คุณรุจนยุคันต์ จิณณธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณเติมพงษ์ โฆสิโต ที่ปรึกษาในโครงการด้านการศึกษา และคุณภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าพบหน่วยงานท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อสวัสดีปีใหม่และนำเสนอโครงการเพื่อทำความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกัน