สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัส Silver Nano ทุกส่วนของอาคารที่มีผู้เข้าใช้บริการ

5-มกราคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 งานอาคารสถานที่ทำการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัส Silver Nano ทุกส่วนของอาคารที่มีผู้เข้าใช้บริการ ทั้งทางเข้า โถงกลาง เคาน์เตอร์ต้อนรับส่วนหน้า ลิฟท์ ห้องอาหาร ห้องประชุมทุกห้อง ห้องน้ำ ห้องพัก บันได ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงชั้นที่จอดรถ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และ ผู้มาใช้บริการห้องพัก ห้องประชุม และผู้มาติดต่อในอาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ ปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค