สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฉีดพ่นยาป้องกันแมลง และกำจัดปลวกภายในและภายนอกบริเวณอาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์

28-มกราคม-2564
uniserv cmu

งานอาคารสถานที่ สำนักบริการวิชาการ ทำการฉีดพ่นยาป้องกันแมลง และกำจัดปลวกภายในและภายนอกบริเวณอาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ ทั้ง 2 อาคาร โดยดำเนินการฉีดพ่นสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เพื่อให้ป้องกันการเกิดยุงลาย แมลงมีพิษ บริเวณอาคารสำนักบริการวิชาการ