สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าพบผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน พร้อมด้วยผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

28-มกราคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ เข้าพบผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน พร้อมด้วยผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ไชโย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่