สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับนักศึกษาภาคการศึกษา Spring 2021 ในโครงการ USAC

28-มกราคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุมให้การต้อนรับนักศึกษาภาคการศึกษา Spring 2021 ในโครงการ USAC จำนวน 6 คน เข้าพัก ณ กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์

ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดได้ผ่าน Self Quarantine ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการตรวจร่างกายและเข้า ASQ ในกรุงเทพฯ ก่อนเดินทางมาถึงเชียงใหม่ รวม 28 วัน ทุกคนบอกว่าเป็นความตั้งใจที่จะมาโครงการนี้มากจนยอมงดฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวเพื่อมาอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 5 เดือน

สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบคุณ คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการยูแสคที่พิจารณาใช้บริการห้องพักของเราและขอขอบพระคุณ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม ที่กรุณาแนะนำที่พักของเราให้โครงการพิจารณา